ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > การบินไทยปรับลดเที่ยวบินในเส้นทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

การบินไทยปรับลดเที่ยวบินในเส้นทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

2 กุมภาพันธ์ 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่มาภาพ : https://gisanddata.maps.arcgis.com

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐบาลจีนได้ออกประกาศยกเลิกการเดินทางเข้าออกเมืองอู่ฮั่น รวมทั้งเมืองใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงนั้น

บริษัทฯ ได้ปรับตารางการบินโดยปรับลดเที่ยวบินสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการเดินทางและปริมาณการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 6-29 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง จากเดิมทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อวัน ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 1 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2563

2.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ จากเดิมทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อวัน ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 1 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 10-29 กุมภาพันธ์ 2563

3.เส้นทางไป-กลับ
กรุงเทพฯ-กวางโจว จากเดิมทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อวัน ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 1 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2563

4.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฉิงตู จากเดิมทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2563

5.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-คุนหมิง จากเดิมทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6-29 กุมภาพันธ์ 2563

6.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยเหมิน จากเดิมทำการบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2563

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงดำเนินการปรับตารางการบิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มีความต้องการเดินทาง จึงขอให้ผู้โดยสารมั่นใจในมาตรการป้องกันและดูแลผู้โดยสารของการบินไทย

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตารางการบินที่ปรับปรุงใหม่ มีรายละเอียดเที่ยวบินที่ทำการบินและเที่ยวบินที่ยกเลิกได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง