ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปตท. จับมือ อุบล ไบโอ เอทานอล เดินหน้าใช้เทคโนโลยียีสต์ผลิตเอทานอลสู่เชิงพาณิชย์

ปตท. จับมือ อุบล ไบโอ เอทานอล เดินหน้าใช้เทคโนโลยียีสต์ผลิตเอทานอลสู่เชิงพาณิชย์

15 กุมภาพันธ์ 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท. จับมือ อุบล ไบโอ เอทานอล เดินหน้าการใช้เทคโนโลยียีสต์ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอลสู่เชิงพาณิชย์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการใช้เทคโนโลยียีสต์ สำหรับกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อการพาณิชย์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด โดยมี นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม ปตท. (ที่ 2 จากขวา) นางสาววิวรรณ ธรรมมงคล ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด) นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่(ที่ 2 จากซ้าย) และนายชุณห์ โภไคศวรรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (ซ้ายสุด) ร่วมลงนาม โดยความร่วมมือนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับคัดการเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล สำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อการพาณิชย์ พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) ควบคู่กับการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต