ฝุ่นพิษ PM 2.5 มีหลายหน้า แต่ “Chemical Smog”ตัวการร้าย ชี้รัฐไม่แก้ที่ต้นตอ ถามดังๆ “เกรงใจใครหรือเปล่า!”

ฝุ่นพิษ PM 2.5 มีหลายหน้า แต่“Chemical Smog”ตัวการร้าย จี้รัฐแก้ที่ต้นตอ ถามดังๆ “เกรงใจใครหรือเปล่า!”