ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กรุงไทยช่วยเหลือลูกค้าประสบเหตุความรุนแรงที่โคราช

กรุงไทยช่วยเหลือลูกค้าประสบเหตุความรุนแรงที่โคราช

10 กุมภาพันธ์ 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่มาภาพ : TPBS

ธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนยกหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าของธนาคาร พร้อมมอบเงินให้กับครอบครัว จำนวน 200,000 บาท รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ และลดดอกเบี้ยกรณีบาดเจ็บ สำหรับลูกค้าประชาชนทั่วไปที่เสียชีวิต ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี พร้อมประสานกับบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ลูกค้าเร่งด่วน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่โคราช จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บดังนี้

1. กรณีเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าธนาคาร ธนาคารยกหนี้ให้ทั้งหมด และมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว จำนวน 200,000 บาท

2. กรณีบาดเจ็บ

2.1. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารที่บาดเจ็บสาหัสและเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01%ต่อปี คงที่เป็นเวลา5 ปี

2.2. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารที่บาดเจ็บทั่วไปและเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี

3. สำหรับลูกค้าของธนาคารที่เป็นประชาชนทั่วไปเสียชีวิต ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01%ต่อปี คงที่เป็นเวลา5 ปี

นอกจากนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว ธนาคารได้ประสานงานอย่างเต็มที่กับบริษัทประกันในเครือ เพื่อเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ จากการตรวจสอบรา?ยชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพบว่า มีลูกค้าธนาคารประมาณ 48 ราย

ธนาคารกรุงไทย ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พี่น้องชาวโคราช รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละเพื่อปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จนสถานการณ์คลี่คลายได้ในที่สุด