ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > AIS ชนะการประมูล 5G คว้าคลื่นมากที่สุด ครบทั้ง 3 คลื่น

AIS ชนะการประมูล 5G คว้าคลื่นมากที่สุด ครบทั้ง 3 คลื่น

16 กุมภาพันธ์ 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศผลการประมูลคลื่น 5G อย่างเป็นทางการ โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค หรือ AWN ในกลุ่มเอไอเอส ประมูลได้ใบอนุญาต ทั้ง 3 คลื่นความถี่ ดังนี้

  • คลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 1 ชุด รวม 2×5 MHz ในราคา 17,153 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมคลื่น 700 เดิมที่ได้รับจัดสรร เมื่อเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 2×10 MHz รวมมีคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวนทั้งสิ้น 2×15 MHz
  • คลื่นความถี่ 2600 MHz จำนวน 10 ชุด รวม 100 MHz ในราคา 19,560 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • คลื่นความถี่ 26 GHz จำนวน 12 ชุด รวม 1200 MHz ในราคา 5,340 ล้านบาท

อนึ่ง เอไอเอสยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมที่ถือครองคลื่นความถี่ในการให้บริการ 4G และ 5G มากที่สุดในประเทศ รวมทั้งสิ้น 1450 MHz พร้อมประกาศเดินหน้าพัฒนาเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุด ทั่วประเทศ เป็นรายแรก