ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > EXIM ออกสินเชื่อใหม่ดบ.พิเศษ 2% หนุนผู้ประกอบการจังหวะบาทแข็งลงทุนเครื่องจักร-ปรับปรุงโรงงาน

EXIM ออกสินเชื่อใหม่ดบ.พิเศษ 2% หนุนผู้ประกอบการจังหวะบาทแข็งลงทุนเครื่องจักร-ปรับปรุงโรงงาน

31 มกราคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

EXIM BANK ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรกเพียง 2% เป็นเงินกู้ระยะยาว 7 ปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือต่อเติมปรับปรุงโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกยุคใหม่

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK / SAMBLA APS) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 เงินบาทแข็งค่าราว 7% ขณะที่มูลค่าส่งออกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาขยายตัวเฉลี่ย 1.8% ลดลงอย่างมากจากที่เคยขยายตัวสูง ประกอบกับเศรษฐกิจไทยเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัว นโยบายของรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก EXIM BANK จึงร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ออก “มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากสภาวะเงินบาทแข็งค่า ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในต้นทุนที่ต่ำลง นำไปสู่การพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกยุคใหม่ ตอบสนองนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นสินเชื่อระยะยาวสำหรับผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 ส่วนปีที่ 3-5 อยู่ที่ Prime Rate -2.00% และปีที่ 6-7 อยู่ที่ดอกเบี้ย Prime Rate (ราว 31 มกราคม 2562 เท่ากับ 6.00%) ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 7 ปี รวมระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น 1 ปี สามารถใช้หนังสือค้ำประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันร่วมกับบุคคลค้ำประกันได้ ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 4 ปี และฟรี! ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ (Front-end Fee) แถมวงเงิน Forward Contract 1 เท่าของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 วงเงินเป้าหมายของมาตรการอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 22,000 ล้านบาท

“EXIM BANK พร้อมอยู่เคียงข้างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ในภาวะเงินบาทแข็งค่า ผู้ประกอบการไทยสามารถปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วยบริการของ EXIM BANK รวมทั้งใช้โอกาสนี้นำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าไทยให้แข่งขันได้ในด้านคุณภาพหรือนวัตกรรมในทุกตลาดทั่วโลก” นายพิศิษฐ์กล่าว