ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > EXIM BANK จับมือ บสย. -19 สถาบันการเงิน หนุน SMEs เข้าถึงเงินทุน

EXIM BANK จับมือ บสย. -19 สถาบันการเงิน หนุน SMEs เข้าถึงเงินทุน

30 มกราคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมพิธีลงนามกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ รวม 19 แห่ง ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8) รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างไทย” ภายใต้มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทยของรัฐบาล โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บสย. เป็นสักขีพยาน เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563