ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ธนาคารไทยพาณิชย์ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MRR-เงินฝากประจำ 0.25% ตั้งแต่ 8 พ.ย.นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MRR-เงินฝากประจำ 0.25% ตั้งแต่ 8 พ.ย.นี้

7 พฤศจิกายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอาทิตย์ นันทวิทยา

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีเจตนารมย์ที่จะช่วยลดภาระต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และการชะลอตัวของการใช้จ่ายในประเทศ จึงขานรับทิศทางการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ด้วยการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% มาอยู่ที่ 6.87% พร้อมกันนี้ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำลง 0.25% เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะสภาพคล่องในระบบการเงินในปัจจุบัน

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำใหม่ จะมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน เป็นต้นไป