ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > SAM เข้าร่วมประชุม IPAF ครั้งที่ 5 ที่เกาหลีใต้

SAM เข้าร่วมประชุม IPAF ครั้งที่ 5 ที่เกาหลีใต้

16 ตุลาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ (แถวแรก คนที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำและสัมมนา The 5th IPAF Summit Meeting and International Conference โดยขึ้นเวทีอภิปราย (Panel Discussion) ในหัวข้อ “Harnessing IPAF for Promoting International NPL Transaction in Asia : Framework & Actions” จัดโดย Korea Asset Management Corporation (KAMCO) เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากมายจากนานาประเทศ

การประชุมครั้งนี้ SAM ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ International Public AMC Forum (IPAF) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพระหว่างประเทศสมาชิก ยังได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพต่อจาก KAMCO ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2563 อีกด้วย