ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ก.ล.ต. ประชุมเวทีระดับนานาชาติ IOSCO ร่วมคณะทำงาน Fintech ส่งเสริมนวัตกรรม

ก.ล.ต. ประชุมเวทีระดับนานาชาติ IOSCO ร่วมคณะทำงาน Fintech ส่งเสริมนวัตกรรม

23 กันยายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมเวทีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนระดับนานาชาติ (International Organizations of Securities Commission : IOSCO) ในการประชุมคณะกรรมการชุด Growth and Emerging Markets Committee (GEMC) ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีข้อสรุปให้ตั้งคณะทำงาน Fintech และ ก.ล.ต. ไทยแถลงให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกับประเทศสมาชิกกลุ่ม GEMC

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้เข้าร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกกลุ่ม GEMC ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 80 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันมี Dr.Obaid Al Zaabi จาก Securities and Commodities Authority, United Arab Emirates เป็นประธาน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีข้อสรุปที่สำคัญคือ การเข้าร่วมคณะทำงาน Fintech กับประเทศสมาชิกกลุ่ม GEMC ของไทย เพื่อศึกษารูปแบบและเครื่องมือสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลในฐานะผู้ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม (innovation facilitators เช่น innovation hubs, regulatory sandboxes และ accelerator) โดยเน้นการนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่เน้นย้ำหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลที่จะเสริมสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาของผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม

รวมทั้ง GEMC ยังได้เห็นชอบให้กลุ่ม ก.ล.ต. ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Regional Committee) จัดโครงการ Outreach Program เรื่อง Sustainable Financing in Emerging Markets เป็นภูมิภาคแรก มีกำหนดจัดขึ้นที่ IOSCO Asia Pacific Hub ประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินอย่างยั่งยืน แบ่งปันประสบการณ์ จัดการประเด็นปัญหา และกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลต่อเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ IOSCO ได้กำหนด World Investor Week ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 เป็นสัปดาห์ที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมความรู้และการคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อผู้ลงทุนทั่วโลก โดย ก.ล.ต. ไทยจะเข้าร่วมแคมเปญ World Investor Week ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 1) กิจกรรม SEC Check First ที่สามารถค้นหารายชื่อผู้ให้บริการ และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน 2) โปรแกรม Retirement Checkup ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนและคำนวณเป้าหมายเงินออมหลังเกษียณ และ 3) กิจกรรมคาราวานให้ความรู้ด้านตลาดทุนที่จัดขึ้นในต่างจังหวัด

ทั้งสามโครงการดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางของ ก.ล.ต. ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม และการสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ ตามแนวคิดมุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่การกำกับดูแล