ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ก.ล.ต. จัดคาราวานครั้งแรกลงพื้นที่ขอนแก่นให้ความรู้ตลาดทุน ส่งเสริมเอสเอ็มอีระดมทุน

ก.ล.ต. จัดคาราวานครั้งแรกลงพื้นที่ขอนแก่นให้ความรู้ตลาดทุน ส่งเสริมเอสเอ็มอีระดมทุน

10 กันยายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “คาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด” เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ลงพื้นที่ครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่นจัดงานสัมมนา “คาราวานตลาดทุนไปยามขอนแก่น” ตามนโยบายส่งเสริมบทบาท ก.ล.ต. ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นให้ความรู้ตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างภูมิคุ้มกันการลงทุน ไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้ลงทุน พร้อมให้ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่ม SMEs ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า หลังจาก ก.ล.ต. ได้ริเริ่มโครงการ “คาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด” ตามแผนพัฒนาตลาดทุน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในมิติของการเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคเข้าถึงบริการทางการเงินและตลาดทุน รวมทั้งเข้าใจบทบาทของ ก.ล.ต. มากยิ่งขึ้น ในปี 2562 ก.ล.ต. มีแผนจัดกิจกรรม ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุดรธานี และเชียงใหม่ โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่องานสัมมนา “คาราวานตลาดทุนไปยามขอนแก่น” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

“คาราวาน ก.ล.ต. เลือกจัดกิจกรรมครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและยังเป็นต้นแบบจังหวัดที่พัฒนาเมืองด้วยดิจิทัล ภายใต้โครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ซึ่งนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการจัดการภายในจังหวัด เช่น ระบบขนส่งมวลชน ทำให้เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพสูงที่จะส่งเสริมกิจการให้เข้าถึงตลาดทุน นอกจากนี้ เป็นการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในภาคเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น อันประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ทั้งนี้ สัมมนา “คาราวานตลาดทุนไปยามขอนแก่น” ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนที่ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. และการเสวนา 4 รู้กับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ได้รับความสนใจจากประชาชน โดยมีนางพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ บอกเล่าภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งความคืบหน้าหลัง พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 1 ปีเศษ นายปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน ให้คำแนะนำผู้ลงทุนและเตือนภัยให้รู้จักระวังถูกหลอกลงทุนและนางสาริกา อภิวรรธกกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัดเป็นผู้ดำเนินรายการ

ในภาคบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “เส้นทางเอสเอ็มอีสู่ตลาดทุนไทย” โดยมีผู้ประกอบการร่วมแบ่งปันประสบการณ์เตรียมตัวสู่ตลาดทุน ได้แก่ นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายรักติ ญวนกระโทก ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัดโดยมีนางมาดาสิรี สุนทรโยธิน ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเข้าระดมทุนสำหรับเอสเอ็มอี พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้จัดพื้นที่สำหรับการเปิดคลินิกให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่กลุ่มธุรกิจในท้องที่ที่มีความสนใจในการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนเพื่อขยายกิจการอีกด้วย