ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติ เครือซีพี คว้า 3 รางวัล เวทีนวัตกรรมนานาชาติ iCAN 2019 แคนาดา

ธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติ เครือซีพี คว้า 3 รางวัล เวทีนวัตกรรมนานาชาติ iCAN 2019 แคนาดา

10 กันยายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า นวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติ จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคม Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) ให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทย เพื่อเข้าแข่งขันในงานประกวดนวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ The4th International Invention Innovation Competition in Canada (iCAN 2019) ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่งมีผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดกว่า 400 ผลงาน จาก 50 ประเทศทั่วโลก

โดยนวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติจากเครือซีพี ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล ได้แก่ 1.ถ้วยรางวัลนวัตกรรมอันดับหนึ่งจากประเทศไทย “Best Invention of Thailand” โดย Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills (TISIAS) 2.เหรียญทองสำหรับนวัตกรรมยอดเยี่ยม “Gold Medal” โดย Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills (TISIAS) 3.เหรียญรางวัลพิเศษ “Special Award” โดย Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPPA)

ธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมุ่งแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งกระทบต่อรายได้และวิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝั่ง สามารถใช้ขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีไข่นอกกระดอง อาทิ ปูม้า ปูดำ ปูแสม กั้งกระดาน กุ้งก้ามกราม กุ้งมังกร เป็นต้น โดยเป็นระบบการเพาะฟักรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำระบบออโตเมชั่นมาใช้ในการควบคุม และมีข้อดีกว่ารูปแบบที่พบได้ทั่วไป เช่น ด้านประสิทธิภาพ ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน วิธีการใช้งานที่ง่าย และค่าบำรุงรักษาต่ำ

ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในวงกว้าง แต่ยังช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของชุมชน อันจะนำไปสู่การทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันต่อไป โดยนวัตกรรมชิ้นนี้เป็นผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่หลากหลายในการคิดค้นพัฒนา ทั้งพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการทรัพยากรทางทะเลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาเสริมศักยภาพให้แก่ชุมชน เป็นต้น