ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ออมสิน เปิดตัว “เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ” ดบ.สูงสุด 0.5%ต่อปี เริ่ม 10 ก.ย.นี้ รับสมุดเช็คฟรี 1 เล่ม

ออมสิน เปิดตัว “เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ” ดบ.สูงสุด 0.5%ต่อปี เริ่ม 10 ก.ย.นี้ รับสมุดเช็คฟรี 1 เล่ม

9 กันยายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ออมสิน เปิดตัว “เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ” จ่ายดอกสูงสุด 0.5% ต่อปี เริ่ม 10 ก.ย.นี้ รับสมุดเช็คฟรี 1 เล่ม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ธนาคารออมสิน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ” แบบมีดอกเบี้ย โดยผู้ฝากเงินประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี นิติบุคคลทั่วไปได้รับดอกเบี้ย 0.37% ต่อปี พร้อมกับจัดกิจกรรมพิเศษ “GSB ฟรี เช็ค” แจกสมุดเช็ค 1 เล่ม สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไปที่เปิดบัญชี 10,000 บาทขึ้นไป หรือ ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับอนุมัติเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ตั้งแต่ 10 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ดำเนินภารกิจสำคัญคือ มุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม และนำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนภาคการออมอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนี้ ธนาคารฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่น่าสนใจ เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ : Current Plus ซึ่งปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจากการฝากเงินทั่วไปเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยการจ่ายดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี พร้อมกับจัดกิจกรรมพิเศษ “GSB ฟรี เช็ค” ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารแรกที่คำนวณดอกเบี้ยให้จากยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน ไม่ว่าจะมียอดเงินเท่าใดก็ตาม ซึ่งธนาคารออมสินมุ่งหวังว่านิติบุคคลธุรกิจร้านค้าจะเข้ามาใช้บริการ เพราะนอกจากจะให้ความคล่องตัวในการฝากถอนแล้วยังได้รับดอกเบี้ยอีกด้วย”ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

สำหรับเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ เปิดรับฝากจากบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และนิติบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยบุคคลธรรมดาได้รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี , นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรได้รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี , นิติบุคคลทั่วไปได้รับดอกเบี้ย 0.37% ต่อปี , สถาบันการเงินได้รับดอกเบี้ย 0.37% ต่อปี และสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตร ได้รับดอกเบี้ย 0.37% ต่อปี พร้อมกันนี้ ธนาคารฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “GSB ฟรี เช็ค” ด้วยการให้สมุดเช็ค 1 เล่ม (1 เล่มมีเช็ค 20 ฉบับ) สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไปที่เปิดบัญชี 10,000 บาทขึ้นไป หรือ ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับอนุมัติเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) จะได้รับสมุดเช็ค 1 เล่มเช่นกัน

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน แต่หากมีข้อสงสัย ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115