ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > BAM พักชำระหนี้ 6 เดือน ช่วยลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุ “โพดุล”

BAM พักชำระหนี้ 6 เดือน ช่วยลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุ “โพดุล”

14 กันยายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมพร มูลศรีแก้ว
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BAM”

BAM พักชำระหนี้ 6 เดือน ช่วยลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุ “โพดุล”

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BAM “เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” ว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังภาคและสำนักงานต่าง ๆ ให้ลงพื้นที่และประสานงาน เพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า ทั้งในส่วนของลูกค้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ BAM แบบผ่อนชำระ ว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

ทั้งนี้ ให้เร่งส่งข้อมูลเหล่านี้มายังสำนักงานใหญ่ เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของ BAM โดยหากลูกค้ารายใดประสบปัญหาจากเหตุการณ์ดังกล่าว ก็จะพิจารณาผ่อนปรน ด้วยการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับผลกระทบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือลูกค้า BAM แล้ว ยังได้สั่งการให้สำนักงานภูมิภาคพิจารณาช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยบริจาคสิ่งของจำเป็นและน้ำดื่มให้กับประชาชน และศูนย์พักพิงชั่วคราวต่าง ๆ อีกด้วย นายสมพร กล่าว