ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ก.ล.ต.หารือร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หนุนเข้าถึงตลาดทุน

ก.ล.ต.หารือร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หนุนเข้าถึงตลาดทุน

24 กรกฎาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและคณะ หารือกันถึงแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยทั่วทุกภูมิภาคให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุน โดยได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของเอสเอ็มอีเพื่อเตรียมเครื่องมือการระดมทุนในตลาดทุนที่ตอบโจทย์เอสเอ็มอีอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ก.ล.ต. และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จะหารือถึงกรอบความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้เอสเอ็มอีไทยสามารถเติบโตด้วยการระดมทุนจากตลาดทุน และมีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป