ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > 3 ก.ค.วันปลอดถุงพลาสติกสากล “แม็คโคร” ระบุ 30 ปี ลดใช้ถุงไปแล้วกว่า 5,400 ล้านใบ

3 ก.ค.วันปลอดถุงพลาสติกสากล “แม็คโคร” ระบุ 30 ปี ลดใช้ถุงไปแล้วกว่า 5,400 ล้านใบ

3 กรกฎาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

จากนโยบายรัฐบาลกำหนดให้การจัดการขยะเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้จัดทำโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 ยึดกรอบแนวคิดและหลักการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีเป้าหมายในการเลิกใช้พลาสติกชนิดต่างๆ ภายในปี 2565 รวมถึงกล่องโฟมบรรจุอาหาร ประกอบกับกรอบแนวทางการดำเนินงานของทุกภาคส่วนผ่าน 4 มาตรการ คือ 1.เลิก 2.ลด 3.ใช้นวัตกรรมใหม่ 4.คัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี ที่ออกมาทำให้การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเข้มข้นขึ้น

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะพลาสติกและโฟมเฉลี่ยปีละประมาณ 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็น ขยะพลาสติก ประมาณ 2 ล้านตัน อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว กล่อง ขวด เป็นต้น ขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน โดยไทยจัดอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก

ดังนั้นในช่วงวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ที่ผ่านมาแม็คโครได้รณรงค์โครงการ “Say Hi to Bio, Say No to Foam นำร่อง 12 สาขา ประกอบด้วยแม็คโครสาขาที่อยู่ใกล้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ได้แก่ สาขาภูเก็ต สาขากระบี่ สาขาถลาง สาขาสมุย สาขาราไวย์ สาขาละมัย สาขาพะงัน สาขาป่าตอง สาขาเกาะช้าง สาขาอ่าวนาง สาขากะรน และสาขาบ้านเพ หยุดจำหน่ายภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ต่อจากนั้นได้ต่อยอดโครงการ Say Hi to Bio Say No to Foam เดินหน้าสู่ธุรกิจค้าส่งเพื่อสิ่งแวดล้อมรับวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันทะเลโลก เปิดตัวถุงขยะรีไซเคิลจากเศษขยะพลาสติก จากบ่อขยะในไทย หรือ ถุงขยะรุ่นรักษ์โลก แบรนด์ฮีโร่ ลดปัญหาการจัดการขยะแบบครบวงจร หวังลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศกว่า 20,000 ตันต่อปี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Circular Economy) ซึ่งแม็คโคร ร่วมกับ บริษัท คิงส์เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตถุงขยะจากขยะพลาสติกรีไซเคิล 100% นำผลิตภัณฑ์ ถุงขยะรุ่นรักษ์โลก ที่ผลิตจากเศษขยะพลาสติกรีไซเคิลที่ได้มาจากบ่อขยะในประเทศ ภายใต้แบรนด์ฮีโร มาจำหน่ายและเปิดตัวที่แม็คโครเป็นแห่งแรก ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งกับลูกค้าและจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของแม็คโครจาก 20% เป็นเป็น 40 % ภายในปี 2562

อย่างไรก็ตามเพื่อประกาศตัวเลขรับวันปลอดถุงพลาสติกสากล ในฐานะผู้นำร่องห้างไม่แจกถุงพลาสติกเจ้าแรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันแรกที่เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันกว่า 30 ปี ลดถุงพลาสติกไปแล้วกว่า 5,400 ล้านใบ สร้างพฤติกรรมคุ้นชินให้คนไทยไม่ใช้ถุงพลาสติกเวลาช้อปปิ้ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า ถ้ามาซื้อของที่แม็คโคร ไม่มีถุงพลาสติกใส่ให้

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล 3 กรกฎาคม แม็คโคร ได้รวบรวมตัวเลขการลดใช้ถุงพลาสติกตลอด 30 ปีที่ผ่านมา พบว่าได้ช่วยลดไปได้แล้วกว่า 5,400 ล้านใบ นับเฉพาะ 1 ใบต่อครั้งในการจับจ่าย ซึ่งลูกค้าหลักของแม็คโครจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้านโชห่วย และผู้ประกอบการร้านอาหาร”

พร้อมกล่าวต่อว่า “สำหรับเมืองไทยน่าดีใจที่ปีนี้ บรรดาธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ซูเปอร์มาร์เก็ต พากันหันมาเอาจริงกับนโยบายการงดให้ถุงพลาสติก ซึ่งแม็คโครเราได้ดำเนินนโยบายนี้มาแล้วหลายสิบปี แต่เรายังไม่หยุดนิ่งกับนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อม และเพิ่มระดับความสำคัญมากขึ้น ด้วยการเป็นผู้นำหยุดขายโฟมบรรจุอาหารใน 12 สาขานำร่อง ใกล้แหล่งท่องเที่ยวรายแรกในไทย รวมถึงตั้งเป้าหยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาภายในปี 2564 โดยร่วมมือกับภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนรับทราบ และเกิดเป็นแรงกระเพื่อมให้ภาคเอกชนรายอื่น ๆ ให้ความสำคัญในการลดจำหน่ายหรือใช้โฟมบรรจุอาหารโดยหวังว่า สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นวัฒนธรรมปลอดขยะพลาสติกให้กับประเทศของเรา”

ทั้งนี้ วันที่ 3 กรกฎาคม เป็น “วันปลอดถุงพลาสติกสากล” ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ กับการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งประเทศไทยมีโรดแม็ปจัดการขยะพลาสติกปี พ.ศ.2561- พ.ศ.2573 ตั้งเป้าหมายลด ละ เลิก ใช้พลาสติก มาใช้สิ่งเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแทน รวมถึงกำหนดเป้าหมายของปี 2565 จะเลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด คือ ถุงหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟม หลอดพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก เนื่องจากเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างคาดไม่ถึง และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมไปถึงยังเป็นสาเหตุการตายของสัตว์ทะเลอย่าง เต่า วาฬ ฯลฯ

ที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของโลกที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลและมหาสมุทร สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เปิดเผยสถิติ 10 อันดับ ขยะในทะเลไทยประจำปีงบประมาณ 2561 พบว่า ถุงพลาสติก ครองอันดับ 1 (15,154 ชิ้น) รองลงมาคือ ขวดพลาสติก,ขวดแก้ว,ถ้วย จาน โฟม,หลอดพลาสติก,เชือก,ถุงก๊อบแก๊บ,กระป๋องเครื่องดื่ม,กล่องโฟม,ห่อขนม