ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กรุงศรี จับมือ ทีเอ็มบี โชว์ความพร้อมเปิดบัญชี ใช้การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนผ่าน NDID Platform

กรุงศรี จับมือ ทีเอ็มบี โชว์ความพร้อมเปิดบัญชี ใช้การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนผ่าน NDID Platform

19 กรกฎาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) และ ทีเอ็มบี ร่วม Live Demo จำลองกระบวนการเปิดบัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกรุงศรีโมบายแอปพลิเคชัน (KMA) โดยใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Digital ID – NDID) เพื่อขอยืนยันตัวตนลูกค้าข้ามธนาคาร (cross verification) ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าให้การยินยอมในการดึงข้อมูลส่วนตัวจากทีเอ็มบีมาใช้ เพื่อเปิดบัญชี

กรุงศรี โดยทุกขั้นตอนผ่านไปด้วยดีและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน สะท้อนถึงความพร้อมและการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในด้านดิจิทัลและนวัตกรรมของธนาคาร โดยมี นายฐากร ปิยะพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB ร่วมให้ข้อมูลและ Live Demo ที่บูทกรุงศรีในงาน Bangkok FinTech Fair 2019

ทั้งนี้ บัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดเป็นบัญชีทดสอบ โดยระบบ NDID คาดว่าจะเริ่มการทดสอบการให้บริการจริงในวงจำกัด ภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงต้นไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่งกรุงศรี และทีเอ็มบี มีความพร้อมที่จะร่วมกันทดสอบ โดยหากระบบ NDID ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานจริงจะช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุน ในการแสดงตนเพื่อเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ช่วยให้เกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นด้วย