ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > “ทีเอ็มบี” ขายตราสารด้อยสิทธิดอกเบี้ย 4% ระดม 3 หมื่นล้านบาทเป็นเงินทุนหมุนเวียน

“ทีเอ็มบี” ขายตราสารด้อยสิทธิดอกเบี้ย 4% ระดม 3 หมื่นล้านบาทเป็นเงินทุนหมุนเวียน

11 มิถุนายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทีเอ็มบี

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) เตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดภายหลัง 5 ปี หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด วงเงินไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท เปิดให้จองซื้อและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 20-27 มิถุนายน 2562

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเงินกองทุนเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร โดยตราสารด้อยสิทธิชุดนี้ จะนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ลูกค้าช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ จึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ตราสารด้อยสิทธิชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+(Tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขณะที่ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่ระดับ AA- (Tha) สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำของธนาคาร ตลอดจนความมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่จริงใจ ทำให้ธนาคารถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งในหลายด้านและมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ต้องการ

ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ทีเอ็มบี และ ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ TMB Investment Line โทร 1558 กด#9 หรือ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com/subdebt_2019