ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > แบงก์กรุงเทพส่งกูรูฟินเทคร่วมแชร์ประสบการณ์นวัตกรรมการเงิน งาน Techsauce Global Summit 2019

แบงก์กรุงเทพส่งกูรูฟินเทคร่วมแชร์ประสบการณ์นวัตกรรมการเงิน งาน Techsauce Global Summit 2019

19 มิถุนายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม Techsauce Global Summit 2019 เพื่อนำเสนอการปฏิวัติรูปแบบการให้บริการการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain พร้อมส่งกูรูร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมการเงินร่วมกับผู้ให้บริการฟินเทค ทั้งจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมแชทบอท (Chatbot) ภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ธนาคารได้เข้าร่วมการประชุม Techsauce Global Summit 2019 เพื่อส่งเสริมและยกระดับระบบนิเวศเทคโนโลยีในประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู้เชิงเทคโนโลยีกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งภายในงานสัมมนาครั้งนี้ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากธนาคารกรุงเทพ ยังได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยาย และนำเสนอโครงการนวัตกรรมด้านการเงินต่างๆ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้าน Financial Technology ที่ธนาคารได้พัฒนาขึ้นด้วย

กิจกรรมสำคัญ 4 รายการที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนร่วมในการประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนาเกี่ยวกับการให้บริการการค้าระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี Blockchain และการเสวนาความร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มฟินเทค รวมถึงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้โซลูชัน Blockchain กับองค์กรธุรกิจ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ หรือ Chatbot ภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ในฐานะธนาคารไทยรายแรกที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม R3 และดำเนินการธุรกรรมเพื่อการค้าระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี Blockchain เป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “Transforming trade – how Enterprise Blockchain can revolutionize global trade finance” ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกรรมทางการเงินการค้าบน CORDA Platform ของ R3 ด้วยเทคโนโลยี Distributed Ledger (DLT) หรือ Enterprise Blockchain กิจกรรมนี้จะจัดขึ้น ณ Blockchain Vertical Stage และดำเนินการสัมมนาโดย Mr. Thomas Glucksmann หัวหน้าฝ่าย Data Management Solutions จากบริษัท Diginex Blockchain Solution ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย Mr. Carl Wegner กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชีย กลุ่ม R3 นางพินทุวรรณ คลายเซน เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice Presidentหัวหน้าส่วนการจัดการการค้าระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และนายพงศ์โภคา พุทธิแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ในฐานะผู้จัดโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคระดับโลกรายแรกในประเทศไทย การเสวนาในหัวข้อ “Successfully synergy – unlocking the power of partnerships” นับเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของธนาคารในการสนับสนุนสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะร่วมถ่ายทอดถึงประสบการณ์ในการประสานความร่วมมือเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม กิจกรรมนี้จะจัดขึ้น ณ FinTech Vertical Stage โดย Mr. Ian Mason ผู้ร่วมก่อตั้ง Virgin StartUp เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย ดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา Investment Advisor บริษัท บัวหลวง เวนเจอร์ส จำกัด Mr. Richard Jones รองประธานอาวุโส APAC บริษัท Antworks และ Mr. Varun Mittal จาก Global Emerging Markets & ASEAN FinTech Leader

รวมทั้งมีการสัมมนาในหัวข้อย่อยต่างๆ โดยที่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Thai-language AI Chatbot Development Workshop (Google Dialogflow)” ทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) จากธนาคารกรุงเทพ และวิศวกรด้าน Machine Learning จากโครงการ Bangkok Bank InnoHub จะร่วมกันนำเสนอการพัฒนาโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ทดลองใช้ Google Dialogflow เครื่องมือสำหรับสร้างระบบสนทนาและรองรับภาษาไทย และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Revolutionizing trade finance throught blockchain technology” ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการระหว่างประเทศและดิจิทัล แบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับพันธมิตร R3 จะร่วมกันแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก Blockchain Solution ของธนาคาร

สำหรับการประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม Techsauce Global Summit 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์