ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > TMB เปิดตัว Multi-Currency Account รองรับ 6 สกุลเงินในบัญชีเดียว เพื่อลูกค้าธุรกิจส่งออก