ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > TMB เปิดตัว Multi-Currency Account รองรับ 6 สกุลเงินในบัญชีเดียว เพื่อลูกค้าธุรกิจส่งออก