ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปตท.ต้อนรับนักการทูต 3 ภูมิภาคเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

ปตท.ต้อนรับนักการทูต 3 ภูมิภาคเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

4 มีนาคม 2019


เมื่อเร็วๆนี้ โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า ปตท. ร่วมกับสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ร่วมต้อนรับนักการทูตจากกลุ่มประเทศใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มประเทศแอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก และลาตินอเมริกาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และพื้นที่ชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการดำเนินงานพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมของ ปตท. ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ตลอดจนร่วมกิจกรรมวิถีชีวิตชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้ กทม. รวมทั้งเปิดประสบการณ์การดำเนินชีวิตบนลุ่มแม่น้ำ และแนวทางการปรับตัวของคนในพื้นที่ให้เข้ากับสภาพสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลง

การต้อนรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะนักการทูตได้พบกับพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ พร้อมทั้งสัมผัสกับอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ชุมชนในพื้นที่ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ และโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ออกไปสู่ตลาดภายนอกมากขึ้น