ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เครือเจริญโภคภัณฑ์ คว้า 2 รางวัล รายงานความยั่งยืน 2 ปีซ้อน จากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2018

เครือเจริญโภคภัณฑ์ คว้า 2 รางวัล รายงานความยั่งยืน 2 ปีซ้อน จากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2018

12 มีนาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อไม่นานมานี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน 2 รางวัล ในงาน Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2018 ในฐานะ The Winner ประกอบด้วย รางวัล Asia’s Best Stakeholder Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียยอดเยี่ยมระดับเอเชีย และรางวัล Asia’s Best Environmental Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความโดดเด่น ด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืน รายงานประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วนครอบคลุม และมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ โดยมี นายสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้มี 82 บริษัทจาก 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งจัดขึ้นโดย CSRWorks International และองค์กรพันธมิตร ณ Eden Hall สิงคโปร์

นายสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ขึ้นรับรางวัล เปิดเผยว่า “รู้สึกภูมิใจรายงานความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัลจากเวที Asia Sustainability Reporting Awards แห่งนี้ โดยเครือฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเครือฯ ที่มุ่งหน้าสู่เป็นองค์กรยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบ SDGs ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งนี้รายงานความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นไปตามหลักการของ GRI (Global Reporting Initiate) ที่ทั่วโลกใช้เป็นมาตรฐานการรายงานผลประกอบการ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือฯ”

รางวัล Asia Sustainability Reporting Awards เป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดประกวดขึ้นทุกปีเพื่อยกย่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรายงานและการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลรอบสุดท้าย ถึง 5 รางวัลด้วยกันได้แก่ รางวัล Asia’s Best Sustainability Report (Stand-alone) ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย รางวัล Asia’s Best Materiality Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานสาระสำคัญยอดเยี่ยมระดับเอเชีย รางวัล Asia’s Best Stakeholder Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียยอดเยี่ยมระดับเอเชีย รางวัล Asia’s Best Environmental Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมระดับเอเชีย รางวัล Asia’s Best Community Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานกิจกรรมชุมชนและสังคมยอดเยี่ยมระดับเอเชีย โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถึง 2 สาขา คือ Asia’s Best Stakeholder Reporting และ Asia’s Best Environmental Reporting

ป้ายคำ :