ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > รณรงค์ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ลด “ทุพโภชนาการ – อ้วนเกินขนาด” แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว

รณรงค์ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ลด “ทุพโภชนาการ – อ้วนเกินขนาด” แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว

21 กุมภาพันธ์ 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

จากภาวะปัญหาด้านทุพโภชนาการ ความอ้วนเกินขนาด ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวจนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พยายามผลักดันให้เกิดการบูรณาการในการแก้ปัญหา ซึ่งประเด็นนี้ทาง “เทสโก้ โลตัส” ได้ร่วมในกิจกรรมนี้ เนื่องจากเป็นเจตนารมย์สำคัญในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่มุ่งเน้นการจำหน่ายอาหารสดคุณภาพดีในราคาเอื้อมถึงได้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหารให้มากที่สุด

ล่าสุดได้เตรียมเปิดตัวโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ประจำปี 2562 ขึ้นอีกครั้งแล้ว โดยเชิญชวนให้โรงเรียนที่ยากไร้ในทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่งคลิปหรือภาพ บอกเล่าเรื่องราวและความจำเป็นของนักเรียน เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจัดซื้ออาหารดีมีคุณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ร่างกายและสมองให้เด็กไทย ตลอดทั้งปีการศึกษา หลังจากคัดเลือกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ก็จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน

โดยเทสโก้ โลตัส สมทบงบประมาณเพื่อจัดสรรอาหารดีมีประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกตลอดทั้ง 2 เทอมการศึกษาต่อไป งานนี้เป้าหมายสำคัญได้ทั้งลดปัญหาความอดอยาก ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เป็นการบูรณาการที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาโครงการให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง