ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม – กลุ่ม ปตท. – สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จัดประกวดนวัตกรรมสีเขียว ปี 2561

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม – กลุ่ม ปตท. – สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จัดประกวดนวัตกรรมสีเขียว ปี 2561

22 มกราคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นประธานและมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลแก่ผู้แข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว หัวข้อ “ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว” ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่า) ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านการแข่งขันจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์อย่างมีทักษะและมีเหตุผล โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาในการเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติต่อไป