ThaiPublica > Data Visualization > Infographic > ความเหลื่อมการศึกษาไทย…ยิ่งเรียนยิ่งโง่จริงหรือ?

ความเหลื่อมการศึกษาไทย…ยิ่งเรียนยิ่งโง่จริงหรือ?

16 ธันวาคม 2018


  • “ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา” วิพากษ์ระบบการศึกษาไทยยังไม่ตื่น “หัวโต – แขนขาลีบ” ชี้เข้าสู่กับดักความยากจนข้ามรุ่น
  • ไทยใช้งบการศึกษาสูงกว่ากลุ่ม OECD ระบุปี’59 เกือบ 9 แสนล้าน จัดสรรไม่มีประสิทธิภาพ เด็กยากจนออกกลางคัน-ไม่เรียนต่อ
  • กสศ. พร้อมช่วยเหลือเด็กยากจนพิเศษ 6.2 แสนคน พ.ย. นี้ เน้นช่วยถูกคน ตรงจุด ไม่ซ้ำซ้อน โปร่งใส
  • วิกฤติการศึกษาไทย