ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เมืองไทยประกันชีวิต ขยายสิทธิ์การเข้าถึงบริการ Best Doctors

เมืองไทยประกันชีวิต ขยายสิทธิ์การเข้าถึงบริการ Best Doctors

26 ธันวาคม 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสาระ ล่ำซำ

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า หลังจากในช่วงต้นปี บริษัทฯ ได้ทำการเปิดตัวบริการ “Best Doctors” ซึ่งเป็นบริการความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในต่างประเทศ และมีผู้สนใจใช้บริการเป็นอย่างมาก ล่าสุด เพื่อเป็นการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกช่วง ตั้งแต่เริ่มซื้อกรมธรรม์ จนถึงช่วงที่ลูกค้าได้มีการเคลมความคุ้มครองสุขภาพไปแล้ว บริษัทฯ ได้เพิ่มการดูแล Best Doctors ให้กับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์เรียกร้องสินไหมทดแทนจากสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง หรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (เฉพาะโรคหัวใจและมะเร็ง) กับบริษัทฯ จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงแม้ว่าสัญญาเพิ่มเติมนั้นจะสิ้นผลบังคับไปแล้ว

บริการ Best Doctors เป็นบริการการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคร้ายแรง ที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถมั่นใจขึ้นจากการได้รับคำแนะนำแนวทางการรักษาเพิ่มเติมอย่างตรงจุดโดยแพทย์ชั้นนำเฉพาะทางในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังโดดเด่นตรงที่บริการดังกล่าวเป็นบริการสำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรงตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า 19 ปีซึ่งอยู่ในความดูแล จะได้รับการบริการนี้โดยอัตโนมัติอีกด้วย

ทั้งนี้ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ Best Doctors ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลรักษาอาการของโรคที่เป็นอยู่ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้ารับการผ่าตัด ไม่เข้าใจผลวินิจฉัย รวมไปถึงต้องการให้ช่วยตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษา ซึ่งบริการนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี และสามารถทำผ่านขั้นตอน ง่าย ๆ เมื่อลูกค้าได้รับคำวินิจฉัยว่าเป็นโรคและต้องการได้รับความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์เพิ่มเติม เพียงติดต่อ Best Doctors ที่เบอร์ 1800 011 060 ฟรี! ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและเก็บข้อมูลประวัติการรักษาจากลูกค้า จากนั้นสามารถส่งคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ เพื่อปรึกษาเรื่องสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ พร้อมเซ็นต์เอกสารยินยอมให้ Best Doctors รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ จากนั้น Best Doctors จะเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อปรึกษาและรับคำแนะนำ พร้อมรับรายงานการวินิจฉัย โดยทีมงาน Best Doctors ซึ่งจะชี้แจงข้อมูลให้คุณผ่านทางโทรศัพท์และตอบข้อสงสัยที่มี

“บริการ Best Doctors ถือเป็นบริการที่มาช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์แห่งการเป็นผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพอย่างครบวงจร ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่หันมาให้ความสำคัญด้านการดูแลชีวิตและสุขภาพได้อย่างเข้าใจและเข้าถึง เนื่องจากผู้ที่ป่วยย่อมต้องการคำแนะนำในการรักษาที่ดีที่สุดนั่นเอง” นายสาระ กล่าว

อนึ่ง

    -บริการความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์นี้เป็นการให้บริการของ Best Doctors โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงผู้แนะนำบริการนี้ให้กับลูกค้าเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.muangthai.co.th/service/preview/bestdoctors

    -ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิ์ใช้บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์จาก Best Doctors โดยอัตโนมัติ ได้แก่ ลูกค้าที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรงตามที่บริษัทฯกำหนด และลูกค้าที่ใช้สิทธิ์เรียกร้องสินไหมทดแทนจากสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง หรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (เฉพาะโรคหัวใจและมะเร็ง) กับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2561 – 31 ธันวาคม 2562 ถึงแม้ว่าสัญญาเพิ่มเติมนั้นจะสิ้นผลบังคับไปแล้ว

    -ลูกค้าสามารถใช้บริการความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์จาก Best Doctors ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรงตามที่บริษัทฯกำหนดสิ้นผลบังคับ (แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน)

    – เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด