ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ประชาชนแห่จองสิทธิ “สินเชื่อบ้านล้านหลัง” เปิดวันเดียว ยอดจองเกือบ 1.3 แสนล้านบาท

ประชาชนแห่จองสิทธิ “สินเชื่อบ้านล้านหลัง” เปิดวันเดียว ยอดจองเกือบ 1.3 แสนล้านบาท

23 ธันวาคม 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดจองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศเพียงวันเดียว

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการเปิดจองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ซึ่งธนาคารกำหนดจัดขึ้นทุกสาขาพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เพียงวันเดียว ว่าหลังจากธนาคารเริ่มเปิดให้ลูกค้าประชาชนจองสิทธิสินเชื่อตั้งแต่เวลา 08.30 น. ล่าสุด ณ เวลา 18.30 น. พบว่ายอดจองสิทธิสินเชื่อทั่วประเทศรวมกันเกือบ 130,000 ล้านบาท ซึ่งภาคที่มียอดจองสูงที่สุด คือ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมียอดจอง 29,000 ล้านบาท สาขาภาคใต้ มียอดจอง 27,000 ล้านบาท สาขาภาคกลาง ยอดจอง 19,000 ล้านบาท กรุงเทพฯ และปริมณฑล มียอดจอง 18,000 ล้านบาท สาขาภาคตะวันออก 16,000 ล้านบาท สาขาภาคเหนือ ยอดจอง 13,000 ล้านบาท และสาขาภาคตะวันตกยอดจอง 5,000 ล้านบาท โดยลูกค้าที่มารอจองสิทธิสินเชื่อที่ ธอส. สำนักงานใหญ่ เป็นคนแรกเดินทางมาถึงตั้งแต่เวลา 21.30 น.ของวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ขณะที่ในสาขาภูมิภาคพบว่าทยอยเดินทางมาถึงตั้งแต่เวลา 02.00-03.00 น.ของวันที่ 23 ธันวาคม 2561 โดยธนาคารจะยังคงเปิดให้จองสิทธิต่อเนื่องจนกว่าผู้รับบัตรคิวคนสุดท้ายเมื่อเวลา 18.00 น.จะได้รับการจองสิทธิ

“การที่ประชาชนให้ความสนใจจองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังจนพบว่ามียอดจองสูงกว่ากรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ในวันนี้ สะท้อนให้เห็นว่าธนาคารสามารถสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นคงในชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยังแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นอย่างมากอีกด้วย” นายฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังในวันนี้สามารถนำ SMS ที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งระบุรหัสในการจอง ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นเอกสารคำขอกู้ตามวันที่ธนาคารกำหนด โดยผู้จองก่อนมีสิทธิได้ลำดับการยื่นกู้ก่อน ซึ่งประชาชนสามารถตวจสอบวันให้ยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.thตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยธนาคารเตรียมเปิดให้ผู้ที่จองสิทธิสินเชื่อ 30,000 รายแรก ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 และต้องติดต่อยื่นคำขอกู้กับธนาคารภายใน 90 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์