ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กรมพัฒนาธุรกิจฯ – ธพว.- PTTOR เปิดตัว “ไทยเด็ด” ขายสินค้าชุมชนในปั๊ม ปตท. แห่งแรก

กรมพัฒนาธุรกิจฯ – ธพว.- PTTOR เปิดตัว “ไทยเด็ด” ขายสินค้าชุมชนในปั๊ม ปตท. แห่งแรก

20 พฤศจิกายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กลาง), นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) (ซ้าย) และ น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR (ขวา) ร่วมพิธีเปิด “โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการ PTT Station” หรือ โครงการ “ไทยเด็ด” ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสยามด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า โครงการ “ไทยเด็ด” เป็นโครงการของรัฐบาล ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ได้รับมอบนโยบายจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยกันพัฒนาและสร้างจุดจำหน่ายสินค้าของชุมชนในร้านขายของฝาก ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ภายใต้แคมเปญ “ไทยเด็ด” เป็นแคมเปญในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาเลือกซื้อสินค้าของชุมชน ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับรายได้ของชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับธพว., PTTOR และสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย เปิดจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. แห่งแรกสาขาสยามด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมทางด้านการตลาด และเจรจากับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. รายอื่นๆ เพื่อขยายความร่วมมือดังกล่าวไปยังภูมิภาคต่างๆ ต่อไป” นายวุฒิไกร กล่าว

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า ธพว. มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะรายเล็กในชุมชนต่างๆ ให้เข้าถึงความรู้และแหล่งเงินทุน ซึ่งความร่วมมือของ 3 หน่วยงานในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. มีสาขามากกว่า 1,700 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าของชุมชนได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายผ่านมุม “ไทยเด็ด” ภายในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ซึ่งธนาคารพร้อมสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ ผู้ประกอบการ SMEs หรือวิสาหกิจชุมชนที่สนใจสามารถยื่นคำร้องขอกู้เงินได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน “SME D Bank” ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีเงินทุน เพื่อใช้ในการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถนำสินค้ามาวางขายในมุม “ไทยเด็ด” ได้ นอกจากนี้ ธพว. ยังได้จัดเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบธุรกิจปั๊มน้ำมัน เพื่อใช้ปรับปรุงสถานที่ รองรับการเป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชนอย่างครบวงจร

น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTOR กล่าวว่า ในฐานะที่ PTTOR เป็นบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก โดยมีสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เป็น Touch Point หลักในการให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยตรงนั้น PTTOR ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชน” หรือ Living Community มุ่งสร้างความผูกพันด้วยการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันทั้งในส่วนของผู้บริโภคและชุมชนในแต่ละพื้นที่ และจากการที่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม PTTOR จึงให้การสนับสนุนสินค้าการเกษตรจากชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น “โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.” หรือ โครงการ “ไทยเด็ด” จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที่ที่ PTTOR เข้าไปดำเนินธุรกิจ

“ในปีนี้ PTTOR จะเปิดมุม “ไทยเด็ด” ตามปั๊มน้ำมัน ปตท. ทั้งหมด 22 สาขา ส่วนในปี 2562 จะเปิดเพิ่มอีก 100 สาขา สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจจะนำสินค้าเข้ามาวางขายในปั๊มน้ำมัน ปตท. สามารถติดต่อผ่านสาขาของ ธพว., สถาบันการเงินของรัฐแห่งอื่น, กระทรวงพาณิชย์ และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ ซึ่งจะร่วมกันคัดสรรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม เพื่อนำมาวางจำหน่ายภายในปั๊มของ ปตท. โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ” น.ส.จิราพร กล่าว