ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > PTTOR หนุนผู้ประกอบการพาแบรนด์ไทยไปเติบโตในเวทีอาเซียน

PTTOR หนุนผู้ประกอบการพาแบรนด์ไทยไปเติบโตในเวทีอาเซียน

16 พฤศจิกายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR เป็นประธานงาน Thai Brand to ASEAN Seminar 2018 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้ประกอบการไทยจำนวนมาก ให้ความสนใจเข้ามาร่วมรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการไปขยายธุรกิจในพื้นที่สถานีบริการ PTT Station ในประเทศอาเซียน

นางสาวจิราพร กล่าวว่า PTTOR ในฐานะที่เป็นบริษัท Flagship ของ ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก มีวิสัยทัศน์ในการเป็น แบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ที่สร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ปัจจุบัน PTTOR มีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station กว่า 1,900 แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ โดยจำนวนสถานีบริการกว่า 1900 สาขา นั้น เป็นสถานบริการ PTT Station ในประเทศอาเซียน ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และ ฟิลิปปินส์ จำนวนกว่า 250 สาขา ได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี จากผู้บริโภคในอาเซียน จากการทำผลสำรวจ Brand Survey ในประเทศอาเซียน เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ด้วยความโดดเด่นในเรื่องของการบริการที่ครบวงจร หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันคุณภาพ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ร้านสะดวกซื้อ Jiffy ศูนย์ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ Fit Auto ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT lubricants รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ ห้องน้ำสะอาด (ตาม Concept Friendly Design) บริการฟรี WIFI และความมีมาตรฐานของสินค้าและบริการ ที่สร้างการยอมรับ ความประทับใจ ให้กับประชาชนอาเซียน จากพันธกิจของ PTTOR ที่มุ่งสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

“PTTOR จะไม่หยุดนิ่ง ผลักดัน สนับสนุนจัดงาน Thai brand to ASEAN Seminar 2018 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับคู่ค้าคนไทย ให้ได้มีโอกาส ขยายธุรกิจให้เติบโตไปในประเทศอาเซียน สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยของคนไทยมารับฟัง ความรู้ที่เป็นประโยชน์ การแชร์ประสบการณ์จากทีมงานในตลาดต่างประเทศของ PTTOR ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน และนำเสนอโอกาส ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน ผ่านพื้นที่ สถานีบริการน้ำมันครบวงจร PTT Station ของเราในอาเซียน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน ให้ต่างประเทศได้รับทราบ ถึงความมีคุณภาพของสินค้า และบริการของ บริษัทคนไทย และเพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”นางสาวจิราพรกล่าว

ป้ายคำ :