ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > “เซ็นทรัล” เปิดตัวศูนย์การค้า “ GO! ” ณ เมืองหมีถ่อ ประเทศเวียดนาม เจาะตลาดลุ่มแม่น้ำโขง

“เซ็นทรัล” เปิดตัวศูนย์การค้า “ GO! ” ณ เมืองหมีถ่อ ประเทศเวียดนาม เจาะตลาดลุ่มแม่น้ำโขง

15 พฤศจิกายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายฟิลิปเป้ โบรเอียนิโจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เวียดนาม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มเซ็นทรัล เวียดนาม เปิดตัวศูนย์การค้าแห่งใหม่ “โก!” (GO!) ณ เมืองหมีถ่อ (My Tho) , จังหวัดเตี่ยนซาง (Tian Giang)เป็นศูนย์การค้าเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง ยกระดับเมืองหมีถ่อให้เป็นเมืองที่ห้ามพลาด (First Tier) ในจังหวัดเตี่ยนซาง โดยการลงทุนของกลุ่มเซ็นทรัล เวียดนาม จะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้น สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่กว่า 1,000 คน ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแรงงานและยกระดับคุณภาพการค้าและการให้บริการ มาตรฐานความเป็นอยู่ของคนในเตี่ยนซางและจังหวัดโดยรอบ

นายฟิลิปเป้ โบรเอียนิโจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เวียดนาม กล่าวว่า “เมือง หมีถ่อ ในจังหวัดเตี่ยนซาง เหมาะเป็นทำเลที่ตั้งศูนย์การค้า GO! (โก!) แห่งแรก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเหมาะสมและมีเสถียรภาพ ไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตั้งต้น และด้วยวิสัยทัศน์ “นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เวียดนามและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเวียดนาม” GO! (โก!) จึงมุ่งสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตสุดพิเศษแก่ลูกค้า โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าแบบครบวงจร จัดแบ่งโซนร้านค้าและการให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมาย All-in-one destination สำหรับลูกค้า ครอบคลุมทั้งร้านอาหาร สินค้าอุปโภคและบริโภค การบริการ ความบันเทิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต แฟชั่น และสนามเด็กเล่น ซึ่งหลังจากเปิดช่วงทดลอง 2 สัปดาห์ (28 ต.ค. – 13 พ.ย.) มีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย โดยบริเวณฟู้ดคอร์ท (FOOD COURT) มีผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุด ถือเป็นจุดบ่งชี้ว่า GO! (โก!) ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้าชาวเวียดนาม”

เล วัน เฮือง ผู้ว่าราชการจังหวัด เตี่ยนซาง เสริมว่า “การเข้ามาลงทุนของกลุ่มเซ็นทรัล เวียดนาม ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการค้าและการให้บริการ มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น ผลักดันให้เกิดการพัฒนาการค้าเชิงพาณิชย์ การบริการ และการท่องเที่ยว สร้างเสถียรภาพทางสังคมและเศรษฐกิจและส่งเสริมให้หมีถ่อกลายเป็นเมืองต้นแบบของจังหวัดเตี่ยนซาง”

ทั้งนี้คาดการณ์ว่า GO! ศูนย์กลางการให้บริการแบบครบวงจร “Eat-Shop-Play” (กิน-ช้อป-เที่ยว) จะสามารถดึงดูดให้คนเข้ามาท่องเที่ยวใน “บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง” มากขึ้น โดยจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าไม่ต่ำกว่า 200,000 คนต่อเดือน โก! (GO!) มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่จุดหมายที่มั่นคงในด้านช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ เป็นศูนย์การค้าเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร “Eat-Shop-Play” เป็นที่แรกในประเทศ ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

ศูนย์การค้า “ GO! ” ณ เมืองหมีถ่อ ประเทศเวียดนาม

เจาะตลาดลุ่มแม่น้ำโขง

จังหวัดเตี่ยนซาง เป็นศูนย์กลางการศึกษา การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของและเป็นจุดยุทธศาสตร์สู่ประตูการค้าในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ห่างจากโฮจิมินห์ประมาณ 70 กิโลเมตร ในปี 2561 มีประชากรทั้งสิ้น 1.7 ล้านคน ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 703 คนต่อ ตร.กม. ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิอากาศในเตี่ยนซาง แบ่งออกเป็นฤดูฝน (พ.ค. – พ.ย.) และฤดูแล้ง (ธ.ค. – เม.ย.) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งปี

ด้านการท่องเที่ยว เตี่ยนซางมีพื้นที่ทางธรรมชาติกว่า 2,510 ตร.กม. จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก ทั้งพื้นที่ชายฝั่งทะเล คลอง ภูเขา โดยแต่ละพื้นที่อุดมไปด้วยพืชพรรณและสัตว์นานาชนิด รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้เตี่ยนซางยังขึ้นชื่อเรื่อง ผลไม้ ใครที่ได้ไปเยี่ยมชมต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง มะม่วงฮว่าหลัก, สตาร์แอปเปิ้ล โล่ เรน-เวิ๋นห์ คิม, สับปะรดทันฟุค, อะเซโรลาเชอร์รีโก่กง

ด้านการคมขนส่ง เวียดนามมีระบบขนส่งที่ปลอดภัยและสะดวกสะบาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากโฮจิมินห์สู่เตี่ยนซางโดยรถโดยสารประจำทาง ผ่านทางทางพิเศษจุงเลือง, ทางหลวงเอเชียหมายเลข 1, ทางหลวงหมายเลข 50, ทางหลวงหมายเลข 30 ทางน้ำ มีเรือสปีดโบ๊ทรับส่งผู้โดยสารจากโฮจิมินห์ถึงเมืองหมีถ่อและเมืองกานทอทุกวัน นอกจากนี้ยังมีเรือทัวร์คอยให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการเยี่ยมชมเมืองหมีถ่อโดยเฉพาะ

อนึ่งกลุ่มศูนย์การค้า “ GO! ” ณ เมืองหมีถ่อ ประเทศเวียดนาม (Central Group Vietnam) เป็นกลุ่มธุรกิจหนึ่งในเครือของกลุ่มเซ็นทรัล ก่อตั้งธุรกิจในเวียดนามเมื่อกรกฎาคม 2011 ธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลในเวียดนามประกอบไปด้วย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกีฬา สินค้าแฟชั่น ศูนย์การค้า โรงแรม อีคอมเมิร์ซ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ปัจจุบันมีพนักงานมากถึง 17,000 คน และให้บริการลูกค้าถึงวันละ 175,000 ราย

ศูนย์การค้า โก! หมีถ่อ (GO! My Tho)

ศูนย์การค้า โก! หมีถ่อ (GO! My Tho)มีทั้งหมด 3 ชั้น สามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้ 1,500 คัน และรถยนต์อีก 150 คัน โดยไม่เสียค่าบริการ มีพื้นที่โดยรวมกว่า 18,742 ตร.ม. ภายในโดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัยและเรียบหรู ติดตั้งกระจกรอบทิศที่สามารถนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ภายในอาคาร เพดานสูงถูกแต่งแต้มด้วยลวดลายรูปทรงเรือ สื่อถึงการเดินทางในลุ่มแม่น้ำโขงได้เป็นอย่างดี บรรยากาศภายในจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายและเป็นอิสระ เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการเข้ามาใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน โดยแต่ละชั้นประกอบด้วย

  • ชั้น 1 แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และเครื่องประดับ ได้แก่ Parity, Belluni, John Henry, Nike, Puma, Lamer, Anata Fashion, Sabina, Miley, Baby Kids, Elle, K&K, Hanh Fashion, Vitimex, The Face Shop, PNJ, Casio, Diamond World, Hong Phuc Jewelry, Minh Kim, Amprin, Rabity, Zanna, T – Shirt Duy Bao, Dep Accessories, Ha Eva, Euro Viet Perfumery, City Color, Charme, Titan, DK watch, Yves Rocher, ABS, Khanh Trung Shoes, House of Luggage Samsonite, Kore รวมถึง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวบรวมร้านอาหารชื่อดังหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก ได้แก่ King BBQ, Hot Pot Story, The Pizza Company, Dairy Queen, Rainbow yoghurt ice-cream, Highland Coffee, Lotteria, Jolibee, Bobabop milk tea, Tealive milk tea, Shinny bar fruit juices, Paparoti
  • ชั้น 2 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกเพศทุกวัย “Eat-Shop-Play” บนพื้นที่กว่า 4,000 ตร.ม. โดยแบ่งพื้นที่แต่ละโซนอย่างชัดเจน ประกอบด้วย โซนฟู้ด ซิตี้ FOOD CITY – ฟู้ดคอร์ทอาหารนานาชาติ, โซนเด็ก Kubo kids playground, โซน GO! Delicious ร้านอาหารเวียดนามพร้อมทาน, โซน GO! Bakery รวบรวมขนมปังและเบอเกอรี่หลากหลาย , ร้านของใช้ในครัวเรือน LOOKKool (ลุคคลู), ร้านของตกแต่งบ้าน HomeMart (โฮมมาร์ท), ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ NguyenKim (เหงียนคิม), โซนของสด (Fresh Zone) , โซนสินค้าอุปโภค-บริโภค
  • ชั้น 3 เกมส์และความบันเทิง โรงภาพยนตร์ CGV, ร้านหนังสือ Fahasa, Tiniworld kids playground, GAME KIM PHAT, Zuzazoo