ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > รำลึก 28 ปี “สืบ นาคะเสถียร” 7-9 กันยายนนี้

รำลึก 28 ปี “สืบ นาคะเสถียร” 7-9 กันยายนนี้

4 กันยายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญร่วมงาน รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ประกอบไปด้วย เวทีทอล์คโชว์เรื่องราวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ เวทีเสวนาว่าด้วยเรื่องงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าที่สานต่อจากสืบ นาคะเสถียร เวทีรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและแนะนำนวัตกรรมเพื่องานอนุรักษ์ในปัจจุบัน ตลอดจนการแสดงดนตรีจากศิลปินจากหลายกลุ่ม โดยเวทีเสวนาและการแสดงดนตรีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของทุกวัน

นอกจากเวทีพูดคุยต่างๆ แล้ว ในงานยังจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “ชีวิตเหนือภูผา” ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของกวางผา หนึ่งในผลงานวิจัยที่สืบ นาคะเสถียร ได้เริ่มต้นในอดีตและได้รับการสานต่อมาถึงปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดจำหน่ายภาพกวางผาที่ใช้จัดแสดงเพื่อระดมทุนเข้ากองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สำหรับใช้ในงานอนุรักษ์ต่อไป นิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของทุกวัน

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวที แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่

13.00-13.30 น. การถ่ายภาพเพื่อการอนุรักษ์
โดย คุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย ช่างภาพสารคดี
13.30-14.00 น. ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์เยาวชนนักอนุรักษ์
โดย คุณอุเทน ภุมรินทร์ Nature Plearn Club
14.00-14.30 น. ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย คุณชาญฉลาด กาญจนวงศ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Grey Ray
14.30-15.00 น. ดารานักอนุรักษ์
โดย คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ
15.00-15.30 น. วัฒนธรรมสีเขียว Greenery
โดย คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง Greenery
15.30-16.00 น. สิ่งแวดล้อมเริ่มได้ที่ตัวเรา
โดย คุณสุภัชญา เตชะชูเชิด Refill Station
16.00-17.00 น. พิธีมอบรางวัลนักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2561
17.00-18.00 น. ดนตรี ใหม่ สิบล้อ
18.00-19.00 น. ดนตรี มาโนช พุฒตาล

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวทีแนวคิดที่สืบต่อ ถอดบทเรียนงานที่สานต่อจากสืบ นาคะเสถียร

13.00-14.00 น. กวางผา ตัวแทนการอยู่รอดของสัตว์ที่ติดเกาะ ร่วมเสวนากับ
คุณมงคล สาฟูวงศ์ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว
คุณอดิสรณ์ กองเพิ่มพูล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ ช่างภาพสัตว์ป่า
น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์
ดำเนินรายการ โดย คุณวัชรบูล ลี้สุวรรณ
14.00-15.00 น. อนาคตผู้พิทักษ์ป่ากับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ร่วมเสวนากับ
คุณอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง
คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
15.00-16.00 น. สถานะมรดกโลกประเทศไทยในปัจจุบัน ร่วมเสวนากับ
คุณสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ
ดำเนินรายการ โดย คุณเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์
16.00-17.00 น. ความสำคัญงานวิจัย ที่นำไปใช้ในงานอนุรักษ์ กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ร่วมเสวนากับ
คุณสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
คุณสมพร พากเพียร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
คุณช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย ผู้ช่วยนักวิจัย สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
ดำเนินรายการ โดย คุณเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์
17.00-18.00 น. ดนตรี Zweed n’ roll
18.00-19.00 น. ดนตรี อีโบลา
19.00-20.00 น. ดนตรี กบ เสาวนิตย์ นวพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์

13.00-13.30 น. รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทยและสุขภาพป่า
โดย คุณอรยุพา สังขะมาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
13.30-14.00 น. นวัตกรรมโดรนเพื่องานอนุรักษ์
โดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศภาคตะวันออกม.บูรพา
14.00-14.30 น. กล้อง Ncap กับการดูแลรักษาป่า
โดย คุณประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
14.30-15.00 น. การค้าสัตว์ป่าออนไลน์
โดย เครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย (TRAFFIC)
15.00-15.30 น. เหตุผลของการปิดพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติ กรณีอ่าวมาหยา
โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม
15.30-16.00 น. การจัดการขยะพลาสติก
โดย MAHASAMUT PATROL THAILAND
16.00-17.00 น. ปาฐกถา 28 ปี สืบ นาคะเสถียร
โดย ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
17.00-18.00 น. ดนตรี บัง+เขี้ยว The Voice 6
18.00-19.00 น. ดนตรี Phana Rhyme & Rap Against Dictatorship
19.00-20.00 น. ดนตรี 25 hours

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.seub.or.th หรือที่ www.facebook.com/SeubNakhasathienFD

ชีวิตเหนือภูผา

“ชีวิตเหนือภูผา” นิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของกวางผา (ม้าเทวดา) จาก 7 ช่างภาพสัตว์ป่ามากประสบการณ์ของเมืองไทย ประกอบไปได้ คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ คุณปรีชา ประเสริฐอาภรณ์ คุณประสาน เปี่ยมอนันต์ คุณธเนศ งามสม คุณอรุณ ร้อยศรี คุณพิพัฒน์พงษ์ มณฑนม และม.ล.ปริญญากร วรวรรณ ซึ่งได้บันทึกเรื่องราวชีวิตของกวางผาผ่านมุมมอง และประสบการณ์ของแต่ละคน เพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็นความงามของกวางผา และเกิดความตระหนักที่อยากจะรักษากวางผาและผืนป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของพวกเขาเอาไว้

นิทรรศการ “ชีวิตเหนือภูผา” จัดแสดงระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ บริเวณทางเข้าห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โซนนิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับการจัดแสดงภาพถ่าย “ชีวิตเหนือภูผา” ในครั้งนี้ นอกจากช่างภาพทั้ง 7 จะส่งผลงานที่ตนเองสะสมมายาวนานให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ใช้จัดแสดงแล้ว ยังยินดีที่จะจำหน่ายภาพถ่ายทั้งหมดนี้ให้กับผู้ที่สนใจผลงาน โดยรายได้จากการจำหน่ายจะเข้าสมทบกองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อสานต่องานอนุรักษ์สืบต่อไป

โดยผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนงานอนุรักษ์กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สามารถสนับสนุนภาพถ่าย ซึ่งพิมพ์ลงบนผืนแคนวาสอย่างดี ขนาด 50X75 ซม. สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ประจำโซนนิทรรศการภายในงาน