ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > PTTOR จับมือ KENTHAI GLOBAL STEERING LIMITED ขยายตลาด PTT Lubricants ในเคนย่า

PTTOR จับมือ KENTHAI GLOBAL STEERING LIMITED ขยายตลาด PTT Lubricants ในเคนย่า

7 กรกฎาคม 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ PTT Lubricants ณ สาธารณรัฐเคนย่า ระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR กับ บริษัท KENTHAI GLOBAL STEERING LIMITED โดยมีนายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในประเทศและเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และนายปกรณ์ ปั้นลี้ ประธาน บริษัท KENTHAI GLOBAL STEERING LIMITED เป็นผู้แทนในการลงนาม นอกจากนี้ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย Mr. James Nyongesa เลขานุการเอก สถานทูตสาธารณรัฐเคนย่าประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีในความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้

สาธารณรัฐเคนย่าเป็นประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาที่ได้พัฒนาให้มีบทบาททางเศรษฐกิจ (Emerging market) เป็นเป้าหมายหลักสู่ทวีปแอฟริกาตะวันออก อีกทั้งยังเป็นประตูการค้าสู่ทวีปยุโรป และด้วยความมุ่งมั่นของ PTT Lubricants ที่จะเติบโตเป็น Global brand การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับการพัฒนาและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ PTT Lubricants ในสาธารณรัฐเคนย่า ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการร่วมมือขยายผลิตภัณฑ์ PTT Lubricants ไปสู่ตลาดโลก