ThaiPublica > เกาะกระแส > ก.ล.ต. เผยผู้กระทำความผิด 6 ราย สร้างราคาหุ้น ABC ยอมจ่ายค่าปรับ 120 ล้านแล้ว

ก.ล.ต. เผยผู้กระทำความผิด 6 ราย สร้างราคาหุ้น ABC ยอมจ่ายค่าปรับ 120 ล้านแล้ว

13 มิถุนายน 2018


สำนักงานก.ล.ต. เปิดเผยผู้กระทำความผิดจำนวน 6 ราย กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) (ABC) ได้ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยชำระค่าปรับทางแพ่งรวมกว่า 120 ล้านบาทได้แก่ นายสาธิต รุ่งวัฒนภักดิ์ นายชวิน รุ่งวัฒนภักดิ์ นางสาวธัญภา เศวตศิลป นางสาวโสรจ จันทราทิพย์ นางสาวอัยย์ริณ ตั้งพูลเจริญ และนางสาลิกา ตั้งพูลเจริญ

ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง มีมติให้ ก.ล.ต. บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดจำนวน 7 ราย กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ ABC ตามข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 59/2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ซึ่งผู้กระทำความผิด 1 ราย ได้ทำบันทึกยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งและชำระค่าปรับทางแพ่งแล้ว ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดที่เหลืออีก 6 ราย ได้ลงนามในบันทึกยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งและชำระค่าปรับทางแพ่งครบถ้วนแล้ว ดังนี้ (1) นายสาธิต ชำระ 57.97 ล้านบาท (2) นายชวิน ชำระ 57.97 ล้านบาท (3) นางสาวธัญภา ชำระ 5 แสนบาท (4) นางสาวโสรจ ชำระ 5 แสนบาท (5) นางสาวอัยย์ริณ ชำระ 5 แสนบาท และ (6) นางสาลิกา ชำระ 2.83 ล้านบาท ซึ่งเงินค่าปรับทางแพ่งเป็นรายได้แผ่นดินที่ ก.ล.ต. จะนำส่งกระทรวงการคลังต่อไป