ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปตท. ช่วยเหลือเกษตรกรขาย “สับปะรดสด น้ำสับปะรดพันธุ์นางแล -ภูแล” ที่ปั้มปตท.และสนง.ใหญ่ วันนี้-30 มิ.ย. 2561

ปตท. ช่วยเหลือเกษตรกรขาย “สับปะรดสด น้ำสับปะรดพันธุ์นางแล -ภูแล” ที่ปั้มปตท.และสนง.ใหญ่ วันนี้-30 มิ.ย. 2561

5 มิถุนายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่สับปะรดที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ อันเนื่องมาจากผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จนทำให้ราคาสับปะรดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2.20-2.40 บาท ขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 4.60 บาท ปตท. จึงเปิดพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการนำสับปะรดเข้ามาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตาม “โครงการรวมพลัง ร่วมใจ ช่วยเกษตรกร” เพื่อเร่งระบายผลผลิตสับปะรดให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค โดยไม่ผ่านคนกลาง ทำให้เกษตรกรได้ราคาจำหน่ายที่ดีขึ้น ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

ปัจจุบัน ปตท. ส่งเสริมการจำหน่ายสับปะรดช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับหลายภาคส่วน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ปตท. ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรจังหวัดและพลังงานจังหวัด เปิดจุดจำหน่ายผลผลิตสับปะรดภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ พิษณุโลกและพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงรายนำผลผลิตจากสับปะรด เช่น สับปะรดสด น้ำสับปะรดพันธุ์นางแล และภูแล อีกทั้งสินค้าดีมีคุณภาพมาจำหน่าย ณ บริเวณข้างร้าน café amazon หน้าอาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2561

“ในสถานการณ์ราคาผลิตผลตกต่ำ ปตท. ได้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยทันที ดังเช่นหลายครั้งที่ผ่านมาเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำและเกษตรกรเกิดความเดือดร้อน ปตท. ได้ช่วยเหลือโดยเปิดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ ข้าวสารจากชาวนา และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ เป็นต้น” นางสาวจิราพร กล่าว