ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปตท. ขยายเวลาให้ส่วนลดเอ็นจีวีรถสาธารณะ 84,250 ราย อีก 6 เดือน 1,400 ล้าน

ปตท. ขยายเวลาให้ส่วนลดเอ็นจีวีรถสาธารณะ 84,250 ราย อีก 6 เดือน 1,400 ล้าน

29 มิถุนายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ขยายเวลาการให้ส่วนลดราคาขายปลีกเอ็นจีวีสำหรับรถโดยสารสาธารณะจากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ภายในกรอบวงเงิน 1,500 ล้านบาท เป็นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 ภายในกรอบวงเงินรวม 2,900 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระ ค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ

ปัจจุบันผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับการสนับสนุนผ่านบัตรส่วนลดราคาก๊าซเอ็นจีวีมีจำนวน 84,250 ราย (ณ พฤษภาคม 61) ประกอบด้วย กลุ่มรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก ได้แก่ รถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ รถตู้ร่วม ขสมก. และ บขส. รถสองแถวร่วม ขสมก. ซึ่งได้รับวงเงินซื้อก๊าซในราคาส่วนลดฯ 10,000 บาทต่อเดือนต่อราย และกลุ่มรถโดยสาธารณะขนาดใหญ่ ได้แก่ รถบัสโดยสารร่วม ขสมก. และ บขส. ได้รับวงเงินซื้อก๊าซในราคาส่วนลดฯ 40,000 บาทต่อเดือนต่อราย โดยราคาก๊าซเอ็นจีวีสำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ที่ 10.67 บาทต่อกิโลกรัม (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีบำรุงท้องถิ่น ในพื้นที่กรุงเทพ) ในขณะที่ราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีปัจจุบันอยู่ที่ 14.16 บาทต่อกิโลกรัม (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีบำรุงท้องถิ่น ในพื้นที่กรุงเทพ)

“ปตท. สนองนโยบายภาครัฐโดยการสนับสนุนโครงการส่วนลดราคาเอ็นจีวีสำหรับรถโดยสารสาธารณะตั้งแต่ ปี 2555 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลา 6 ปี ด้วยตระหนักถึงความผันผวนของเชื้อเพลิงอาจส่งผลต่อต้นทุนเชื้อเพลิงของผู้ประกอบการซึ่งจะกระทบต่อราคาค่าบริการของผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะได้” นายศักดิ์เฉลิมกล่าว