ThaiPublica > คอลัมน์ > รัฐประหารเงียบในซิมบับเวและมรดกบาปของโรเบิร์ต มูกาเบ > Corruption Perception Index_ของซิมบับเวย้อนหลังตั้งแต่ปี 2012-2016

Corruption Perception Index_ของซิมบับเวย้อนหลังตั้งแต่ปี 2012-2016

5 ธันวาคม 2017


ป้ายคำ :