ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บลจ.ภัทร มองเศรษฐกิจโลกโดยรวมฟื้นตัว เตรียมเปิด IPO กอง PHATRA G-UBOND-H 9-21 พ.ย. นี้

บลจ.ภัทร มองเศรษฐกิจโลกโดยรวมฟื้นตัว เตรียมเปิด IPO กอง PHATRA G-UBOND-H 9-21 พ.ย. นี้

7 พฤศจิกายน 2017


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

7 พฤศจิกายน 2560 – บลจ.ภัทร ประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว พร้อมเปิดตัวกองทุนใหม่ “ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H)” เน้นการลงทุนในตราสารหนี้โลก ชูกลยุทธ์เด่นที่ความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนแผนเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนได้ในทุกสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโลก เตรียมเปิด IPO วันที่ 9-21 พ.ย. นี้ จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (Mr. Yuthapol Laplamool, Phatra Asset Managing Director, Kiatnakin Phatra Financial Group) เปิดเผยว่าในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 21 พฤศจิกายน 2560 นี้ บลจ.ภัทร จะออกกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศใหม่เสนอขายผู้ลงทุน คือกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงไม่มีกรอบข้อจำกัดในการลงทุน หรือเรียกกองทุนลักษณะนี้ว่า Unconstrained Bond Fund กล่าวคือสามารถกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ได้ทั่วโลก และมีความหลากหลายทั้งด้าน

1. ประเภทของตราสารหนี้ ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่างกัน ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (high yield bond)

2. ภูมิภาคของตลาดตราสารหนี้ ตั้งแต่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจนไปถึงประเทศเกิดใหม่กลุ่ม Emerging Market 3. ด้านอายุของตราสาร และ 4. ด้านอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ซึ่งมีทั้ง Non-investment Grade และ Investment Grade โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนและการเติบโตให้กับเงินทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

ทีมผู้จัดการกองทุน Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านตลาดตราสารหนี้ มุ่งเน้นการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) อย่างแท้จริง ขณะที่ยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง downside risk เพื่อให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้ผสมผสานมุมมองการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค กับความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกตราสารโดยการวิเคราะห์เครดิตและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบัน กองทุนมีขนาด 427,244 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560)

“เนื่องจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีการฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งและส่งสัญญาณทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องไป รวมถึงจะทยอยลดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ และเริ่มปรับลดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินของประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาดโลกปรับสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน” นายยุทธพล กล่าว

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสินค้าและอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำกว่าในอดีตจากปัจจัยในเชิงโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนความเสี่ยงที่มีอยู่ในหลายด้าน อาทิ ความชัดเจนด้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ ความเสี่ยงด้านการเมืองและความไม่สงบในบางประเทศ (Geopolitical Risk) ทำให้การกระจายเงินลงทุนบางส่วนมายังตราสารหนี้คุณภาพในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงถือเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ นอกจากนี้ การกระจายการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมในตราสารหนี้ของประเทศในตลาดเกิดใหม่ที่มีเสถียรภาพและพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี รวมถึงตราสารหนี้ High Yield ที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพเครดิต ย่อมจะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้

ทั้งนี้ ด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัวของกองทุน Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond จึงทำให้กองทุน PHATRA G-UBOND-H เปรียบเสมือนกองทุนตราสารหนี้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวะตลาด เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือกระจายการลงทุนให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม โดยนักลงทุนควรสามารถลงทุนได้ในระยะปานกลางถึงยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

กองทุน PHATRA G-UBOND-H จะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 9 – 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8:30-16:30 น. และภายหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จะเปิดให้มีการซื้อขายได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 8:30 – 15:30 น. โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ที่ขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยมีจำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำเตือน

  • กองทุน Phatra Global Unconstrained Bond Fund จัดเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและเงื่อนไขผลตอบแทนก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง
  • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • ในกรณีหากกองทุน PHATRA G-UBOND-H มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสกุลเงินยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
  • กรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
  • กรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน