ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เมืองไทยประกันชีวิต ยกระดับสนง.ภูมิภาค เป็น HUB ให้บริการครบวงจร บุกตลาดอีสาน-AEC

เมืองไทยประกันชีวิต ยกระดับสนง.ภูมิภาค เป็น HUB ให้บริการครบวงจร บุกตลาดอีสาน-AEC

17 พฤษภาคม 2017


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสาระ ล่ำซำ

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)” ซึ่งบริษัทฯ ใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแผนงานในการขยายธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง ล่าสุดบริษัทฯ ได้ยกระดับการบริการของสำนักงานภูมิภาคขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลาง (HUB) ในการให้บริการแก่ลูกค้าในภาคอีสานแบบเต็มรูปแบบ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องภาคอีสานได้อย่างตรงจุด

โดยสำนักงานภูมิภาคขอนแก่น จะให้บริการอย่างที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการออกกรมธรรม์ บริการสินไหม และบริการหลังการขายต่าง ๆ รวมไปถึงมี Academy Center ซึ่งจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ตัวแทน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับการให้บริการของตัวแทนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ความรู้ด้านการเงิน การประกันชีวิต เงื่อนไขความคุ้มครอง ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการในยุคปัจจุบัน เป็นต้น

“จากการทำ Branding Survey เราพบว่าประชาชนในภาคอีสานให้การตอบรับแบรนด์ของเมืองไทยประกันชีวิตเป็นอย่างดี และให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางการเงิน รวมถึงสนใจการทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพมากขึ้น จากจำนวนประชากรที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้เห็นโอกาสในการขยายตลาด จึงยกระดับสำนักงานภูมิภาคที่ขอนแก่นให้พร้อมรองรับและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคนี้” นายสาระ กล่าว

นายสาระ กล่าวว่า ความน่าสนใจของภาคอีสานอยู่ที่การเป็นภูมิภาคที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 20 จังหวัด และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในประเทศ รวมถึงทางภาครัฐยังมีการสนับสนุนเม็ดเงินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอีสานเป็นจำนวนมาก ในโครงการเมกะโปรเจกส์ และได้กำหนดให้หลายพื้นที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จากการสำรวจพบว่าประชากรในพื้นที่ภาคอีสาน มีความสนใจทั้งเรื่องของการวางแผนเพื่ออนาคตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านการเงิน การออม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกอบกับยังมีตลาดประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)และราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้มีความสนใจเรื่องประกันสุขภาพเป็นอย่างมาก เพื่อมาใช้บริการในประเทศไทยด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

สำหรับแผนการตลาดในภาคอีสาน ปี 2560 นี้ จะมุ่งเน้นการสร้างตัวแทนคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของภาคอีสานทั้งระดับอำเภอ ตำบล เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมคัดสรรแบบประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงจะมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนสาขาบริการครอบคลุมทุกจังหวัด รวมถึงในห้างสรรพสินค้าในภาคอีสาน จำนวน 38 แห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นคนในภาคอีสานหรือกลุ่มตลาด AEC ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน