ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ธนาคารเกียรตินาคินปรับกลยุทธ์ใช้ ADC กวาดลูกค้ารายย่อยด้วยโมเดล “4+1”

ธนาคารเกียรตินาคินปรับกลยุทธ์ใช้ ADC กวาดลูกค้ารายย่อยด้วยโมเดล “4+1”

13 มีนาคม 2017


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภัทรพงศ์ รักตะบุตร ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

นายภัทรพงศ์ รักตะบุตร ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า ที่ผ่านมาธุรกิจสินเชื่อของธนาคารเกียรตินาคินเน้นทำการตลาดโดยผ่านดีลเลอร์รถยนต์และเครือข่ายสาขาธนาคารเป็นหลัก ปัจจุบันธนาคารมุ่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อเน้นการเข้าถึงลูกค้าในเชิงรุกและการขยายบริการสินเชื่อสู่รายย่อย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จึงได้มีการจัดตั้งสายงานใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้ชื่อ ‘สายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า (Alternative Distribution Channel หรือ ADC)’ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อแก่รายย่อย ไม่ว่าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อ KK SME รถคูณ 3

“การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อผ่านสายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า เป็นช่องทางการตลาดที่ธนาคารเล็งเห็นว่าจะช่วยให้มีการอำนวยสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการก้าวสู่ Credit House ที่สามารถเข้าถึงและนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยได้อย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว ผ่านผู้แทนการตลาดที่มีประสบการณ์และความชำนาญในผลิตภัณฑ์ โดย 10 เดือนหลังการตั้ง ADC มียอดสินเชื่อใหม่เข้ามาทาง ADC กว่า 5,000 ล้านบาท”

การออกแบบADC เน้นการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามโครงสร้าง ‘4+1’ ได้แก่ 4 กลุ่มงานสนับสนุน และ 1 กลุ่มงานบริหารงานขายที่เป็นหัวใจหลักในการรุกตลาด ทั้งนี้ 4 กลุ่มงานสนับสนุนประกอบด้วย กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาฐานลูกค้า (Sales Strategic Planning) ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ ตลอดจนกำหนดนโยบายการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลุ่มงานบริหารประสิทธิภาพและผลงานของทีมขาย (Performance Management) ทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูลผู้แทนการตลาด สนับสนุนระบบงาน และบริหารผลงานการขาย กลุ่มงานกำกับมาตรฐานงานขาย (Sales Governance & Service Delivery) ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้แทนการตลาดและควบคุมความเสี่ยง และกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงานขาย (Sales Development & Support) ทำหน้าที่จัดหากำลังคน ฝึกอบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญในการทำงาน สุดท้ายคือกลุ่มงานบริหารงานขาย ที่ปัจจุบันมีผู้แทนการตลาดจำนวนกว่า 600 คน

“ADC ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ สายบริหารความเสี่ยง สายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต และสายปฏิบัติการของธนาคาร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น เช่น สินเชื่อ KK SME รถคูณ 3 หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะนำเสนอในอนาคตอันใกล้ ส่วนแผนงานปีนี้ ADC จะเพิ่มพื้นที่การให้บริการตามหัวเมืองที่มีศักยภาพ และสร้างทีมบริหารงานขายจาก 600 คนในปัจจุบัน เป็น 1,000 คน เชื่อมั่นว่า ADC จะช่วยขยายธุรกิจสินเชื่อรายย่อย และสร้างยอดสินเชื่อใหม่ให้กับธนาคารได้อย่างก้าวกระโดด” นายภัทรพงศ์กล่าว