หมวกคำขวัญ Make America Great Again แต่ผลิตในจีน ภาพจาก Twitter