ชาวบ้านโพธิ์และทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมปรึกษาคดีท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์