นายธสรณ์อัฆฒ์ ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชี้แจงการหาเบื้องต้นกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อสมาชิกไลฟ์พริวิเลจ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560