เปรียบเทียบจำนวนปฏิกิริยาต่อข่าวบนเฟซบุ๊กช่วงเลือกตั้งอเมริกา เปรียบเทียบระหว่างข่าวจริงกับข่าวปลอม ที่มา: Buzzfeed

เปรียบเทียบจำนวนปฏิกิริยาต่อข่าวบนเฟซบุ๊กช่วงเลือกตั้งอเมริกา เปรียบเทียบระหว่างข่าวจริงกับข่าวปลอม ที่มา: Buzzfeed

เปรียบเทียบจำนวนปฏิกิริยาต่อข่าวบนเฟซบุ๊กช่วงเลือกตั้งอเมริกา เปรียบเทียบระหว่างข่าวจริงกับข่าวปลอม ที่มา: Buzzfeed