ตัวอย่างผู้ต้องหาสองคนที่ถูกจับในข้อหาเดียวกัน คือ “มีสารเสพติดผิดกฎหมายในครอบครอง” ถูกแบบจำลองจัดให้มีระดับความเสี่ยงต่างกัน ที่มา: https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing

ตัวอย่างผู้ต้องหาสองคนที่ถูกจับในข้อหาเดียวกัน คือ "มีสารเสพติดผิดกฎหมายในครอบครอง" ถูกแบบจำลองจัดให้มีระดับความเสี่ยงต่างกัน ที่มา: https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing

ตัวอย่างผู้ต้องหาสองคนที่ถูกจับในข้อหาเดียวกัน คือ “มีสารเสพติดผิดกฎหมายในครอบครอง” ถูกแบบจำลองจัดให้มีระดับความเสี่ยงต่างกัน ที่มา: https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing