เหตุประท้วงในเมือง Ferguson หลังจากที่ชายผิวดำวัย 18 ปี ถูกตำรวจยิงเสียชีวิต ที่มาภาพ: http://bizzfortune.com/2015/07/ferguson-a-year-after-the-riots-a-black-was-appointed-chief-of-police/

เหตุประท้วงในเมือง Ferguson หลังจากที่ชายผิวดำวัย 18 ปี ถูกตำรวจยิงเสียชีวิต ที่มาภาพ: http://bizzfortune.com/2015/07/ferguson-a-year-after-the-riots-a-black-was-appointed-chief-of-police/

เหตุประท้วงในเมือง Ferguson หลังจากที่ชายผิวดำวัย 18 ปี ถูกตำรวจยิงเสียชีวิต ที่มาภาพ: http://bizzfortune.com/2015/07/ferguson-a-year-after-the-riots-a-black-was-appointed-chief-of-police/