บรรยากาศการลงนาม ถวายความอาลัย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำ กรุงปักกิ่ง