ท้องฟ้าเหนือหอสังเกตดวงดาวของ European Southern Observatory (ESO) ที่อยู่ในประเทศชิลี ภาพจาก eso.org