5. บริเวณผนังกำแพงที่คาดว่าเป็นประตูลับ ภาพจาก Factum Arte