ThaiPublica > คอลัมน์ > ความลับสุดท้ายของตุตันคามุน ประตูลับสู่สุสานเนเฟอร์ติติ > 5. บริเวณผนังกำแพงที่คาดว่าเป็นประตูลับ ภาพจาก Factum Arte

5. บริเวณผนังกำแพงที่คาดว่าเป็นประตูลับ ภาพจาก Factum Arte

5 สิงหาคม 2016


ป้ายคำ :