ThaiPublica > เกาะกระแส > มายาคติพลังงาน ….มองอนาคตพลังงานไทย เราควรถกกันเรื่องอะไร?

มายาคติพลังงาน ….มองอนาคตพลังงานไทย เราควรถกกันเรื่องอะไร?

3 สิงหาคม 2016


บริษัท ป่าสาละ จำกัด จัดงานเสวนา “มองอนาคตพลังงานไทย เราควรถกกันเรื่องอะไร ?” (ภาพจากซ้ายไปขวา) โดยมีวิทยากร ดร. เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวชื่นชม สง่าราศี กรีเซ่น นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน ดร. ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เป็นวิทยากร และนางสาวภัทราพร  แย้มละออ  กรรมการผู้จัดการด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด  ผู้ดำเนินรายการ
บริษัท ป่าสาละ จำกัด จัดงานเสวนา “มองอนาคตพลังงานไทย เราควรถกกันเรื่องอะไร ?” (ภาพจากซ้ายไปขวา) โดยมีวิทยากร ดร. เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวชื่นชม สง่าราศี กรีเซ่น นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน ดร. ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร และนางสาวภัทราพร แย้มละออ กรรมการผู้จัดการด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ผู้ดำเนินรายการ

อุตสาหกรรมพลังงานนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ ท่ามกลางความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความต้องการการพัฒนาที่คำนึงถึงคนรุ่นหลัง แรงกดดันดังกล่าวเรียกร้องการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตพลังงานแบบรวมศูนย์ มาเป็นพลังงานสะอาดแบบกระจายศูนย์ พร้อมกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำในสังคม และธรรมภิบาลที่บกพร่องไปพร้อมกัน

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 บริษัท ป่าสาละ จำกัด จัดงานเสวนา “มองอนาคตพลังงานไทย เราควรถกกันเรื่องอะไร ?” โดยมี ดร. ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร. เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวชื่นชม สง่าราศี กรีเซ่น นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน ที่จะมาจุดประกายให้การถกเถียงเรื่องพลังงานในอนาคตที่ “กว้าง” และ “ลึก” มากขึ้น

ดร. ปิยะสวัสดิ์ เปิดเวทีการเสวนาด้วยประเด็นเรื่องบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย โดยมองว่าการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน และการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของภาคพลังงานไทย เกิดจากความคิดริเริ่มของผู้ประกอบการภาคเอกชน

“ผมต้องการให้กลับไปสู่แนวทางการแข่งขันที่ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นและลดบทบาทของภาครัฐ ในอนาคตควรมีการเปิดให้การซื้อขายไฟฟ้าเสรีมากขึ้น ส่วนหน้าที่ของภาครัฐคือการกำหนดนโยบาย ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรอิสระ เพื่อให้ทุกคนแข่งขันบนกฎกติกาเดียวกัน พร้อมกับการกำหนดค่าไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพลังงานหมุนเวียนโดยอัตโนมัติ” ดร. ปิยะสวัสดิ์ กล่าว

ส่วนความเห็นของ ดร. เดชรัต ก็สอดคล้องกับ ดร. ปิยะสวัสดิ์ ที่มองว่าในอนาคตเราต้องถกเถียงเรื่องโครงสร้างกันมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นที่ยึดโยงกัน คือ ‘เทคโนโลยี’ ทั้งที่พัฒนาจากต่างประเทศและเกิดขึ้นภายในประเทศ ‘คุณค่า’ คือมุมมองต่อประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต ‘อำนาจ’ ว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินใจกำหนดนโยบายในอนาคต ทั้ง 3 เรื่องต้องได้รับความสนใจจาก ‘ผู้ประกอบการ’ ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

“พลังของผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันน้อยเกินไป แต่ผู้ประกอบการอาจไม่ได้จำกัดอยู่ที่บริษัทขนาดใหญ่ แต่รวมถึงชุมชน หรือผู้ประกอบการรายย่อย ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีที่พลิกโครงสร้างทางธุรกิจ (disruptive technology) เช่นรถยนต์ไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับโครงสร้างทั้งสิ้น ตรงนี้ล่ะที่เป็นหัวใจสำคัญที่เราจะคุยกันว่า เทคโนโลยีเหล่านี้จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า และใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์” ดร. เดชรัตกล่าว

สำหรับนางสาวชื่นชม ประเด็นที่ควรถกเถียงก็คือโครงสร้างพลังงานไทยเช่นเดียวกัน โดยได้หยิบยกปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทมหาชนผู้ผลิตไฟฟ้า รวมถึงการใช้เกณฑ์ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Invested Capital) เป็นเกณฑ์หลักในการกำหนดค่าไฟฟ้า ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) มีแรงจูงใจในการลงทุนในโครงการมูลค่าสูง และมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เกินความจำเป็น

มายาคติพลังงาน

นอกจากการพูดคุยเพื่อตอบคำถามว่าเราควรถกเถียงประเด็นด้านพลังงานใดในอนาคต นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้แนะนำหนังสือ “มายาคติพลังงาน” โดยผู้เขียน 3 ท่านคือ นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล นายณัฐเมธี สัยเวช และนางสาวสุณีย์ ม่วงเจริญ สนับสนุนทุนจัดพิมพ์โดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich Ebert Stiftung – FES) หนังสือเล่มดังกล่าวรวบรวมคำถาม-คำตอบในรูปแบบที่เข้าใจง่ายจำนวน 30 ข้อ เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในโลกออนไลน์ เช่น ไฟฟ้าจากถ่านหินถูกจริงหรือไม่ เราจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศจริงหรือไม่ และพลังงานหมุนเวียนไม่มีทางทดแทนพลังงานหลักได้จริงหรือไม่ ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ผ่านลายเส้นสบายของนักวาดการ์ตูนชื่อดังอย่างแชมป์ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

สำหรับผู้สนใจหนังสือ “มายาคติพลังงาน” สามารถติดต่อขอรับหนังสือหรือดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.salforest.com หรือสอบถามข้อมูลที่อีเมล์ [email protected]