บัตรพลเมืองเสมือน (e-resident) ของเอสโทเนีย และเครื่องอ่านบัตร ที่มาภาพ: http://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2015/08/IMG_6159-640×480.jpg

บัตรพลเมืองเสมือน (e-resident) ของเอสโทเนีย และเครื่องอ่านบัตร ที่มาภาพ: http://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2015/08/IMG_6159-640x480.jpg

บัตรพลเมืองเสมือน (e-resident) ของเอสโทเนีย และเครื่องอ่านบัตร ที่มาภาพ: http://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2015/08/IMG_6159-640×480.jpg